1945 - 1960 POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

Poválečný stav
Protektorátní značky bylo možné spatřit ještě počátkem roku 1946. Byly zbavené okupačních symbolů a razítek, mnohdy měly přemalovány regionální kódy. Poválečný chaos v evidenci vozidel ukončila postupná distribuce nových československých evidenčních značek (úřední označení). Jejich tabulky měly bílý podklad s černým rámečkem a pro historické země se použily stejné kódy jako za 1. republiky (Č = Čechy, M = Morava a Slezsko, P = Praha). Nové kódy připadly institucím a znárodněným podnikům (A = státní automobilová doprava, B = bezpečnost, C = dráhy a pošta, D = ministerstvo vnitra). Za regionálními kódy Č a M následovala pomlčka, blok dvou písmen označující okres (např. KT = Klatovy) a nakonec blok pořadových čísel 1–9 999 bez dělicích teček. Pro Prahu stejně jako pro instituce a podniky (A, B, C, D) se za kódem a pomlčkou nacházel blok čísel 1–99 999. Odlišné barevné provedení měly obchodní evidenční značky vozidel Ředitelství národní bezpečnosti v Praze (od r. 1947 červenobílé emise P s razítkem úřadu a rokem vydání), dále zkušební a předváděcí vozidla (červenobílé provedení, kódování standardní registrace, číselný blok vždy začínající nulou), přívěsy (černobílé značky jako standardní, ale v minuskách!), vojsko (bíločerné tabulky, výhradně čísla v blocích 9 999, 99 999, 999 999 bez oddělujících teček). Diplomatické série jsou známy jen s pražským regionálním kódem s červenožlutými tabulkami. V samotné výrobě nedošlo k žádným změnám ani unifikaci, naopak. Převládala ruční výroba i ruční malování znaků, v některých okresech nebo institucích podle vlastních šablon nebo šablon po Němcích. Vozidla vyjíždějící do zahraničí byla opět označena mezinárodní rozlišovací značkou CS.

Po komunistickém puči
Únor 1948 a nástup komunistů k moci se zpočátku nijak viditelně nepromítl do silniční dopravy a vizuality poznávacích značek vozidel. Přídělové hospodářství se však stále citelněji projevovalo i v dopravě: byl nedostatek nových vozidel, chyběly pohonné hmoty, náhradní díly, pneumatiky... Počátek studené války nevratně poškodil též slibně se rozvíjející oblast výroby osobních vozidel a glajchšaltoval ji na potřeby armády. Namísto produkce a rozvoje technicky i designově vyspělých osobních automobilů se produkce násilně přeorientovala na válečně použitelnou techniku, především na užitková vozidla. Příkazové řízení hospodářství z jednoho mocenského centra ovšem brzy způsobilo hospodářský rozvrat, neúměrné zadlužení státu a tím fakticky finanční bankrot totalitního státu. Ten mu čelil vyhlášením tzv. měnové reformy v květnu 1953 a formálním zrušením přídělového lístkového systému. Široké vrstvy obyvatelstva přišly přes noc o veškeré úspory, nedostatkové zboží, které se na chvíli objevilo ve výlohách obchodů, zase rychle zmizelo pod pulty. Pro vývoj českých poznávacích značek to však byl paradoxně klíčový rok. Přípravy na eventuální vypuknutí 3. světové války znamenaly i přepracování celé agendy evidence silničních vozidel. Ocitla se v plném rozsahu v kompetenci ministerstva vnitra a to od návrhu nových poznávacích značek až po jejich výrobu a přidělování v jednotlivých služebnách.

Autor: Petr Marinov
Publikováno v časopise TYPO (typografie · grafický design · vizuální komunikace)
TYPO.28 - srpen 2007